Tájékoztató

T Á J É K O Z T A T Ó  S Z Ü L Ő K  R É S Z É R E

sajátos nevelési igényű gyermek beiskolázásával, beíratásával, intézményi kijelölésével kapcsolatban


A szakértői bizottság által vizsgált, sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai beíratása feltételekhez kötött.

A gyermek számára a szülő választja ki azt az általános iskolát, ahová be szeretné íratni gyermekét. Amikor Ön gondviselőként a beíratás miatt jelentkezik az iskolában, kérjük jelezze, hogy gyermekének a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága által kiállított szakértői véleménye van. Gyermeke sajátos nevelési igényű, és joga van kiemelt figyelemhez, különleges bánásmód keretében többlet segítséghez, fejlesztéshez. 

Kérjük, hogy tájékoztassa az iskolát, hogy milyen diagnózis szerepel a szakértői véleményen!

Az iskolák alapdokumentuma tartalmazza, hogy milyen típusú sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, személyre szabott fejlesztését tudják biztosítani.  

A szakértői véleményekben szerepel, hogy intézmény váltása esetén, kérelemmel kell fordulni a Megyei Szakértői Bizottsághoz (9700 Szombathely, Sugár u. 9.) az új intézmény kijelölése miatt.