Munkatársaink

Mottó:

„Találj rá arra, ami lángra lobbantja benned a szikrát, hogy a magad módján világíthasd meg a világot!”

(Oprah Winfrey)

Moldvainé Bagoly Anett

intézményvezető

   1999-ben kezdtem tanári pályámat a kőszegi Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. Napközis tanárként, szaktanárként, osztályfőnökként dolgozhattam az általános iskola falai között. Szép élményekkel, rengeteg tapasztalattal gazdagodtam az itt töltött időszakban. 2009 szeptembere óta dolgozom a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményében, ahol kezdetben sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs foglalkozásait tartottam a kőszegi általános iskolákban.

Végzettség:

 • Tanító
 • Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár
 • Szakvizsgázott pedagógus mérés-értékelés szakterületen

Elvégzett továbbképzések:

 • Matematika tanulás zavarai (dyscalculia) diagnosztika, terápia (2011)
 • Mozgásvizsgálatok és mozgásterápiák gyermekkorban (2016)
 • Sindelar-Zsoldos program 2-Tanulási és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban (2018)
 • GMP diagnosztika és terápia (2016)
 • Alapozó terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos-érzékszervi fejlesztésére (2018)

  Jelenleg szakértői tevékenység keretében a tanulási nehézségek diagnosztikájával, komplex gyógypedagógiai vizsgálatok végzésével, felülvizsgálatok koordinálásával, szakértői vélemények készítésével foglalkozom. Nevelési tanácsadás keretében prevenciós tevékenységet, szülői, pedagógiai tanácsadást végzek, gyógypedagógiai egyéni és kiscsoportos fejlesztéseket tartok szakszolgálatunkban és városunk óvodáiban

Mottó:

„Egy másik ember legszokatlanabb érzéseit és viselkedését is megérthetjük, ha törekszünk rá.”

(Eugen Bleuler)

Bányai Kinga

Végzettség:

 • Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
 • Szakvizsgázott gyógypedagógus

Elvégzett továbbképzések:

 • Sindelar-Zsoldos program 2
 • Tanulási és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban
 • GMP diagnosztika és terápiája

   Közel 7 évig dolgoztam tanárként Körmenden, majd 2015 nyarától Kőszeg lett a bázisom. Korai fejlesztés, és gondozás területén koordinációs, illetve segítő még egy kézként látom el feladataimat.
   Nevelési tanácsadás keretein belül a Járás óvodáiban mozgásfejlesztést tartok.

Mottó:

„Az élet nem arról szól, hogy megvárjuk, míg elvonul a vihar, hanem arról, hogy megtanulunk táncolni az esőben.”

(Vivian Green)

Bögötiné Szilágyi Ágnes

Végzettség:

 • Okleveles pszichológus (ELTE 2011)
 • Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus (PTE 2015)

Elvégzett továbbképzések:

 • Autogén tréning
 • Gyermek relaxáció
 • Várandós relaxáció
 • Pszichodráma
 • Kognitív viselkedésterápia
 • Krízisintervenció
 • Kincskereső Meseterápia
 • Tematikus viselkedésterápiás eljárások (autizmus spektrumzavar, hiperaktivitás-figyelemzavar, magatartásprobléma)
 • Pszichodiagnosztikai eljárások (Szondi teszt; Bayley-III koragyermekkori szűrőeljárás; koragyermekkori intervenció a szülő-gyermek kapcsolat támogatására; UNIT-2, WPPSI-IV, WISC-IV, WAIS-IV intellektust mérő eljárások)
 • Családpedagógiai mediátor

   2011 óta dolgozom a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kötelékében. Kilenc tanéven keresztül a Celldömölki Tagintézményben láttam el a pszichológusi feladatokat, 2020 augusztusától pedig a Kőszegi Tagintézmény csapatát erősítem. A nevelési tanácsadás során gyermekek, szülők, családok számára tartok egyéni és csoportos terápiás foglalkozásokat. Célom, hogy a lelki eredetű problémák érthetővé és kezelhetővé váljanak. Segítek a lelki egészség megőrzésében, érzelmi, viselkedésbeli tünetek enyhítésében, szociális készségek fejlesztésében. Szakértői tevékenység során pszichológiai vizsgálatokat végzek a gyermekek képességeinek felmérése érdekében, melyekhez igyekszem a legújabb szakmai eljárásokat alkalmazni.

Mottó:

„A szeretet az egyetlen ésszerű és kielégítő válasz az emberi létezés problémájára.”

(Erich Fromm)

Dezsőné Hetzer Flóra

Végzettség:

 • Okleveles pszichológus (KLTE 1997.)
 • Tanácsadó szakpszichológus krízis-tanácsadás specializációval (ELTE PPK 2011.)

Egyéb módszerspecifikus képzések:

 • Pár- és családterápia
 • Autogén tréning, relaxació

   1997-ben végeztem el a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem. 2013 januárja óta dolgozom a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményében. A nevelési tanácsadás kereti között egyéni, és kis csoportos pszichoterápiás foglalkozásokat tartok óvodás, iskolás, és serdülőkorú gyerekeknek, fiataloknak. Mesecsoportjaink, -amit Söpteiné T. Ágnes gyógypedagógus kolléganőmmel tartok- komplex módon segítik óvodásaink érzelmi, kognitív, és szociális fejlődését. A Járási Szakértői Bizottság munkájába pszichológiai vizsgálatok végzésével kapcsolódok be.

Mottó:

„Aki jól szeret, az megismer és elfogad - saját világát kitágítja a másik felé. Befogadja őt.”

(Vekerdy Tamás)

György Anna Mária

Végzettség:

 • Okleveles pszichológus
 • Specializáció: tanácsadás- és iskolapszichológia

   2021 decemberétől dolgozom a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményében. Pszichológusi munkám során arra törekszem, hogy a hozzám forduló, elakadással, problémákkal küzdő, fejlődni vagy épp változtatni vágyó személyek a biztonságos és támogató légkörben megerősödve egyre inkább képessé váljanak megtalálni a saját erőforrásaikat.
Jelenleg a szakértői bizottsági valamint a nevelési tanácsadás feladatok ellátásában veszek részt. Szakmai hatékonyságom szempontjából fontosnak tartom a saját személyiségem, önismeretem folyamatos fejlesztését, szakmai tudásom és módszertani eszköztáram bővítését.

Mottó:

„Attól függetlenül, hogy milyen pályát választunk, ha felfedezzük, hogy minden legyőzött akadály voltaképpen egy következő akadályra készít fel, azon az úton haladunk, amely a sikerhez vezet.”

(Ben Carson)

Kohl Judit

Végzettség:

 • szakvizsgázott gyógypedagógus
 • logopédus – tanulásban akadályozottak pedagógiája szak

Továbbképzések:

 • GMP beszédpercepciós diagnosztika
 • Szól-e? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz
 • A matematikatanulás zavarai (diszkalkulia)
 • A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata (DPV)
 • A nyelvlökéses nyelés elméleti háttere és gyakorlatorientált terápiája
 • A myofunkcionális diszfunkciók diagnosztikája és kezelése
 • A megkésett beszédfejlődés és a fejlődéses dysphasia terápiája Meixner-módszer szerint

   Szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédus vagyok. Diplomámat 2008-ban Kaposváron szereztem tanulásban akadályozottak pedagógiája – logopédia szakos tanár végzettséggel. 2008 óta dolgozom, először Szombathelyen kezdtem, majd 2013 november óta Kőszegen.
Elsősorban logopédiai terápiákat végzek, nagyrészt pöszeterápiával foglalkozom, ezen kívül dyslexia-prevenció, egyéni fejlesztés. Szakértői bizottsági feladatokat is ellátok.

Mottó:

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!”

(Németh László)

Kurdi Marietta

Végzettség:

 • gyógypedagógus logopédia szakirányon
 • magyar-történelem szakos tanár
 • nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus

Szakvizsga:  Fejlesztő-differenciáló szakterületen

Egyéb szakképesítés:

 • Beszédpercepciós diagnosztika és terápia
 • SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz
 • A nyelvlökéses nyelés elméleti háttere és gyakorlatorientált terápiája
 • A megkésett beszédfejlődés és a fejlődéses dysphasia terápiája Meixner-módszer szerint
 • Olvasási akadálymentesítés
 • Sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, integrált nevelésének eszközei
 • Integrációra érzékenyítő program; tanítás- és tanulásmódszertan

   Pedagógusi pályámat 1994-ben Veszprémben kezdtem magyar-történelem szakos tanárként. Majd a csepregi általános iskolában dolgoztam nyelv- és beszédfejlesztő pedagógusként, később logopédusként. 2015-től a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményének logopédusaként tevékenykedem. Az artikulációs és fonológiai, kommunikációs zavarokkal, megkésett/akadályozott beszédfejlődéssel küzdő óvodás és kisiskolás gyermekekkel foglalkozom. Részt vállalok a nyelvi és beszédzavarral diagnosztizált sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában is. Több mint tizenöt éve foglalkozom tanulási nehézséggel illetve zavarral küzdő gyermekek megsegítésével.

Mottó:

,,Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm,
mint valakit megtanítani valamire,
amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem."

(Móricz Zsigmond)

Döbrösi Zoltánné

Végzettség:

 • oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
 • szakvizsga 2013-ban

Elvégzett továbbképzések:

 • GMP diagnosztika és terápia
 • Ayres-terápia
 • Delacatoterápia
 • nyelvlökéses nyelés terápiája
 • megkésett beszédfejlődés és fejlődéses dysphasia terápiája.

   1986-ban végeztem Budapesten a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Elsősorban logopédiai terápiákat végzek óvodákban.

Mottó:

„Ne másokhoz mérd magad! Arra gondolj, te mennyit változtál mióta elkezdted”

(ismeretlen szerző)

Marton- Szőnyi Melinda

Végzettség:

 • Gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány
 • Földrajz – történelem szakos általános iskolai tanár

Elvégzett továbbképzések:

 • GMP diagnosztika és terápiája
 • Bayley III. koragyermekkori szűrőeljárás
 • Mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű 0-8 éves korosztály számára

   2019 januárja óta dolgozom a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményében. A korai fejlesztés, és gondozás területén végzek komplex fejlesztést és szakértői tevékenységet. Nevelési tanácsadás keretében fejlesztő foglalkozásokat tartok a térség óvodáiban, és általános iskolásoknak.

Mottó:

"Mindenki egy zseni. De ha egy halat az alapján ítélünk meg, hogy milyen jól tud fára mászni, egész életét úgy fogja leélni, hogy ostobának hiszi magát."

(Albert Einstein)

Sándorné Draskovits Marianna

Végzettség:

 • Oligofrénpedagógia – pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • Egészségfejlesztő mentálhigiénikus oklevél és szakvizsga

Elvégzett továbbképzések:

 • Sindelar-Zsoldos program 2.
 • Tanulási és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban
 • A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának, integrált nevelésének eszközei I-II.
 • A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése a gyakorlatban
 • Agressziókezelés a közoktatási intézményekben
 • Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban pedagógus továbbképzés

  

   2021 augusztusa óta dolgozom a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményében. Előtte sok évig a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Intézményben gyakoroltam hivatásom. Jelenleg szakértői tevékenység keretében a tanulási nehézségek diagnosztikájával foglalkozom. Nevelési tanácsadás keretében egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat tartok általános iskolásoknak és óvodáskorú gyermekeknek.

Mottó:

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”

(Móricz Zsigmond)

Kalcsics Eliza

Végzettség:

 • Gyógytornász

   2021-ben a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán végeztem gyógytornászként. Már az egyetemi éveim alatt kialakult bennem, hogy gyermekekkel szeretnék foglalkozni. Nagy öröm számomra ezért, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaként korai fejlesztéssel foglalkozhatok.

Célom, hogy a szakmai tudásom folyamatos bővítésével minél nagyobb segítséget tudjak nyújtani a csecsemők és gyermekek mozgásfejlődésében. Jövőbeni terveim közt van a mesterdiploma megszerzése, továbbá olyan neves terápiás módszerek elsajátítása, mint például a Dévény-módszer..

Nyugdíjas kollégáink

Mottó:

„Én azt hiszem, hogy gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi”

(Szabó Magda)

Szilágyi Imréné

   A Kőszegi Pedagógiai Szakszolgálatnak 2005-től, - a megalakulásától, pszichológusa, 2007-től vezetője vagyok. Tanácsadó szakpszichológusként, gyógypedagógusként, mesterpedagógusként a pedagógus pálya több területén, az óvodás gyermektől kezdve a serdülőkig mindegyik korosztály nevelésével, oktatásával, fejlesztésével foglalkozom. Innovatív és korszerű ismeretek, módszerspecifikus eljárások, diagnosztikai eszközök, tesztek elsajátítása, alkalmazása a célom. A szakmai tevékenységeim és tanulmányaim egymásra épülése jól példázza a „life long learning”elvemet.

Végzettség:

 • Tanácsadó szakpszichológus - Egyéni, pár- és családterápia specializációval,
 • Közoktatási vezető
 • Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakember
 • Pedagógiai szakvizsga: mentálhigiéné
 • Matematika szakos tanár
 • Oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógus
 • Óvodapedagógus

Egyéb módszerspecifikus képzések:

UNIT2 tanfolyam, WPPSI –IV tanfolyam, Családpedagógiai mediátor, WAIS – IV tanfolyam, WISC-IV tanfolyam, Autogén tréning – relaxáció, Iskolai drogprevenciós koordinátor, Peter Hess hangmasszőr.

Mottó:

„Egy nappalon se felejts el száraz gallyat gyűjteni, mert minden éjszaka hideg…”

(ismeretlen szerző)

Söpteiné Tánczos Ágnes Ildikó

Végzettség:

 • Óvónő
 • Mozgásfejlesztés szakterületen szakvizsgázott oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Elvégzett továbbképzések mozgásfejlesztés szakterületen:

 • Mentálhigiénés prevenció és pedagógiai fejlesztés Ayres módszerrel
 • Állapot és mozgásvizsgálat - ÁMV
 • Korai egyéni és kiscsoportos fejlesztés TSMT módszerrel
 • Csoportos fejlesztés TSMT módszerrel

Elvégzett továbbképzések egyéb területekenn:

 • Diszlexia intenzív tanfolyam
 • Sindelar I., II. program
 • Drámapedagógia az iskolában
 • Mesezene módszer
 • Ligetszépe meseterápiás módszer
 • Játékok hangtálakkal
 • Peter Hess hangmasszőr

   2011 ősze óta dolgozom a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegi Tagintézményében. Szakértői tevékenység mellett a nevelési tanácsadás keretében óvodai szűréseket, fejlesztő foglalkozásokat végzek, főleg az óvodás, kisiskolás korosztály számára. Telephelyünkön kívül jelenleg a büki Csodaország Óvodában tartok heti rendszerességgel fejlesztő foglalkozásokat.

   Pályám során különböző szakterületeken képződtem, gyakran kaptam lehetőséget új módszerek megtanulására, alkalmazására. Fokozatosan kialakultak azok a területek, és módszerek, amelyekkel segíteni tudom a hozzám fordulókat.

Mottó:

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.“

(Kazinczy Ferenc)

Móroczné Lugosi Anikó

Végzettség:

 • Oligfrénpedagógia- pszichopedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

Elvégzett továbbképzések:

 • Meixner-féle dyslexia diagnosztika
 • Matematika tanulás zavarai

  Diplomámat Budapesten, a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szereztem.
A Pedagógiai Szakszolgálatnak a kezdetektől, még Nevelési Tanácsadóként való megalakulásától voltam munkatársa. Kezdetben logopédiai tevékenységet végezetem, később emellett fejlesztő foglalkozásokat tartottam és részt vettem a szakértői munkában is. Igyekeztem nem csupán beszédet, olvasást, írást, hanem mindig a gyermeket tanítani, szebben beszélni, jobban olvasni, helyesebben írni. Csak remélni tudom, hogy nem sikertelenül.

2015 – ben engem már nem hívott a szeptemberi csengő…

Ám azóta is vallom : gyógypedagógusnak lenni a legszebb dolog a világon, hiszen így az ember két nemes hivatást - a gyógyítást és a nevelést – egyszerre művelheti.