Korai fejlesztés

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (tovább: korai fejlesztés) feladata a komplex koragyermekkori prevenció, tanácsadás és fejlesztés.

A 0-3-6 éves korú, különböző fokban megkésett vagy eltérő fejlődésmenetű kisgyerekek korai fejlesztését a védőnőkkel, a gyermekorvosokkal való szoros együttműködés révén valósítjuk meg a Kőszegi Járásban.

Szakembereink: a gyógytornász, a gyógypedagógusok a korai fejlesztés területén képződtek, több éves gyakorlattal, empatikus attitűddel felvértezettek. Fontos számukra a megfigyelés, a szülővel, a családdal való szoros kapcsolattartás, konzultációk, tanácsadások, pszichológiai támogatás. Céljuk az adott fejlődési probléma pontos feltérképezése (Bayley szűrés, szakértői vizsgálat) és a mielőbbi korrekció, problémamegoldás. A kisgyermek életerő növekedését, komplex fejlődését szem előtt tartva több területre összpontosítanak: nagymozgás (kiemelt terület), finommozgás, beszéd – nyelvi kommunikáció, gondolkodás, szociális – érzelmi háttér, érzékszervek megfelelő működése.

A csecsemőknél az általános gyógytorna mellett főként a Katona módszer alkalmaznak. Minden gyermek számára egyénre szabott fejlesztési tervet készítenek és egyénre szabott gyakorlatokkal dolgoznak. A szülőknek megtanítják az otthon is elvégezhető gyakorlatok helyes kivitelezését, így aktív részesei lesznek a fejlesztésnek.

A „Bóbita” baba-mama csoportokban a 0-3 év közötti gyermekek és szüleik mozgásos, játékos foglalkozásokon vehetnek részt. A szülő szerető, támogató jelenléte mellett élhetik át a kicsik a különböző mozgásformák, a változatos eszközök által nyújtott izgalmas élményeket. A kommunikáció, a nagymozgások, a ritmus valamint az észlelési területek játékos összekapcsolását végzik csoportosan. A mozgásfejlesztő eszközökkel - pl. nagylabda, tölcsérhinta, színes ejtőernyő - vesztibuláris, taktilis, auditív, vizuális ingereket közvetítenek a babák felé. A szakembereink megismertetik a szülőkkel az ölbéli játékokat, népi rítusokat, mondókákat, rövid meséket, verseket, melyek együtt mondása örömöt jelent a kicsiknek.

Korai fejlesztésre azoknak a csecsemőknek, kisgyermekeknek van szükségük, akik az azonos korú társaiktól fejlődésükben eltérnek.

Várjuk az érdeklődő szülőket gyermekükkel!


Mérőeszközök a korai fejlesztés és gondozásban - Bayley-III

A Bayley–III (Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition) nemzetközi szinten az egyik legelismertebb mérőeszköz, amellyel a csecsemők és kisgyermekek átfogó módon vizsgálhatóak 1 hónapos kortól egészen 3,5 éves korig.

Alkalmas a koragyermekkori fejlődési elmaradások feltárására. Ezáltal későbbi fejlődési problémák megelőzésére! Segítséget nyújt személyre szabott, speciális korai fejlesztő intervenciók kialakításában.

A Bayley–III csecsemők és kisgyermekek érdeklődését felkeltő feladatokból, helyzetekből álló vizsgálóeljárás. A gyermekek képességei 5 kulcsfontosságú fejlődési területen mérhetőek az alábbi skálák segítségével:

  1. Kognitív skála: Feladataival azt mérjük, hogy a gyermek hogyan gondolkodik, reagál és tanul a körülötte lévő világról.
  2. Nyelvi skála: A skála két részből áll. Egyrészt mérjük, hogy a gyermek hogyan ismeri fel a hangokat, mennyire érti meg a hallott szavakat és utasításokat. Valamint méri, hogy a gyermek milyen jól kommunikál hangokkal, gesztusokkal vagy szavakkal.
  3. Motoros skála: Mérjük, hogy a gyermek hogyan használja kezeit, ujjait különböző feladatok elvégzésére, valamint a nagymozgásokat (fejtartás, fordulás, kúszás, mászás, állás, járás, futás…)
  4. Társas-Érzelmi skála: A társas és érzelmi fejlődési mérföldkövek elérését méri; tartalmazza azokat a fejlődési állomásokat, amelyeket a gyermeknek az adott életkorban el kellett érnie.
  5. Adaptív Viselkedés skála: a gyermek mindennapi funkcionális készségeit méri; rávilágítva arra, hogy mi az, amit a gyermek ténylegesen csinál, és mi az, amit képes lenne csinálni.