Korai fejlesztés

Mérőeszközök a korai fejlesztés és gondozásban - Bayley-III

A Bayley–III (Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition) nemzetközi szinten az egyik legelismertebb mérőeszköz, amellyel a csecsemők és kisgyermekek átfogó módon vizsgálhatóak 1 hónapos kortól egészen 3,5 éves korig.

Alkalmas a koragyermekkori fejlődési elmaradások feltárására. Ezáltal későbbi fejlődési problémák megelőzésére! Segítséget nyújt személyre szabott, speciális korai fejlesztő intervenciók kialakításában.

A Bayley–III csecsemők és kisgyermekek érdeklődését felkeltő feladatokból, helyzetekből álló vizsgálóeljárás. A gyermekek képességei 5 kulcsfontosságú fejlődési területen mérhetőek az alábbi skálák segítségével:

  1. Kognitív skála: Feladataival azt mérjük, hogy a gyermek hogyan gondolkodik, reagál és tanul a körülötte lévő világról.
  2. Nyelvi skála: A skála két részből áll. Egyrészt mérjük, hogy a gyermek hogyan ismeri fel a hangokat, mennyire érti meg a hallott szavakat és utasításokat. Valamint méri, hogy a gyermek milyen jól kommunikál hangokkal, gesztusokkal vagy szavakkal.
  3. Motoros skála: Mérjük, hogy a gyermek hogyan használja kezeit, ujjait különböző feladatok elvégzésére, valamint a nagymozgásokat (fejtartás, fordulás, kúszás, mászás, állás, járás, futás…)
  4. Társas-Érzelmi skála: A társas és érzelmi fejlődési mérföldkövek elérését méri; tartalmazza azokat a fejlődési állomásokat, amelyeket a gyermeknek az adott életkorban el kellett érnie.
  5. Adaptív Viselkedés skála: a gyermek mindennapi funkcionális készségeit méri; rávilágítva arra, hogy mi az, amit a gyermek ténylegesen csinál, és mi az, amit képes lenne csinálni.