Hosszabbítási kérelem

A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt.

A 2023. szeptember 01-től tankötelessé váló gyermekek esetében a kérelmeket
2023. január 1. napjától 2023. január 18. napjáig
lehet majd benyújtani az
OKTATÁSI HIVATALHOZ.

Az eljárást a szülő kérelmezheti, amennyiben úgy gondolja, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt.
Az eljárást megindító kérelemben megfogalmazható az ok, körülmény, állapot, tény, amely indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását.
A szülő a kérelméhez bármilyen, általa lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet (pl. orvosi igazolás), továbbá elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt, amit csatolhat. Így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményére is figyelemmel lesznek.
Ha az Oktatási Hivatal úgy ítéli meg, hogy a döntéshez különleges szakértelemre van szükség, akkor a területileg illetékes szakértői bizottsághoz fordul. Ott egy vizsgálat alkalmával felmérik a gyermek aktuális állapotát, és az eredmények tükrében javaslatot tesznek az iskolakezdés idejével kapcsolatban a Hivatalnak.

A kéreleműrlap és a kitöltési útmutató 2023. január 1 - 18-ig itt lesz elérhető: https://ohtan.oh.gov.hu/

Részletes tájékoztatás az Oktatási Hivatal honlapján élhető el:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_hala...

A tájékoztató elérhető PDF formátumban a Letöltések között.