Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés pedagógiai szakfeladatot szakszolgálatunk 2014. szeptembertől látja el a Kőszegen az általános és középiskolákban.

A gyógytestnevelés feladata a gyermekek, tanulók speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása iskolaorvosi vagy szakorvosi diagnózis alapján. Feladatunk a személyi feltételek biztosítása és a gyógytestnevelés megszervezése a tanév során. A szakfeladat ellátását a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégiumban, a Béri Balog Ádám Általános Iskolában, a Bersek József Általános Iskolában, a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben valamint a városi uszodában tudjuk helyileg biztosítani a gyógytestnevelőkkel.

Óraadó gyógytestnevelők: Terplán Gabriella, Varga Benjámin.

A gyógytestnevelés önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességeikben visszamaradott tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztését végezzük. A gyógytestnevelés, a testnevelés speciális ága, prevenciós és rehabilitációs szemlélettel magában hordozza a testnevelés jellemző vonásait.

Feladata, hogy a speciális és kiegészítő tantervi mozgásanyag feldolgozásával biztosítsa a tanulók testi nevelését olyan mértékben, hogy egészségük, fizikai képességeik fejlesztésével, mozgáskészségük csiszolásával a normál testnevelésben való részvételre készítse elő őket, és ha ez nem lehetséges, a tanulók egészségszintjét, mozgáskészségét, teljesítőképességét a lehető legmagasabb szintre emelje.

Kategóriák:

  • I. kategória könnyített testnevelés.
  • II. kategória a gyógytestnevelést jelenti.
    •  II/A kategóriába tartozó tanulók az orvosi javaslat alapján testnevelési órán is részt vehetnek.
    •  II/B kategóriába besorolt tanulók csak a gyógytestnevelési órán vehetnek részt, az egészségügyi diagnózisnak megfelelő foglalkozásokon.
    •  II/C kategória esetében 1-3 fős kiscsoportos foglalkoztatást igényelnek a tanulók, mivel állapotuk, optimális terhelhetőségük indokolja a gondosabb odafigyelést. Az osztályzatukat a gyógytestnevelő tanár állapíthatja meg.
  • III. kategóriába tartozó tanulót fel kell menteni a testnevelési órán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati elváltozása indokolja.

A gyógytestnevelési csoportok létszáma 6-18 fő lehet. A csoportok alakításánál az a cél, hogy diagnosztikailag homogén csoportok jöjjenek létre. Amennyiben ez nem valósulhat meg, akkor nagy szerepet kap az egyéni korrekciós gyakorlatok alkalmazása. A foglalkozások mozgásanyagát a diagnózisok alapján állítják össze a gyógytestnevelők.

Az órák fő gyakorlatanyagát a gerinctorna adja, amit kiegészít egyéni gyakorlatokkal. Az úszásórák célja, hogy terápiás céllal használják fel a víz könnyebb mozgást biztosító közegét a deformitások javítása érdekében, és a tanulók terhelhetőségét növeljék. Kőszegen heti egy-két tanórán úszást is szervezzünk, ha nyitott az uszoda.

Ha a tanuló szakorvosi javaslat alapján, a testnevelés órán is részt vehet, akkor a gyógytestnevelési és a testnevelés órákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát.

Várjuk a tanulókat, hogy a gyógytestnevelő tanáraink segítséget tudjanak nyújtani!